Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Đề kiểm tra tin học kì 1 lớp 3: Máy tính gồm những bộ phận chính nào

CHIA SẺ

Tham khảo ngay Đề kiểm tra tin học kì 1 lớp 3 có đáp án năm học 2015 – 2016. Các kiến thức: Làm quen với máy tính, Chơi cùng máy tính, Em Tập gõ bàn phím.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -TIN HỌC LỚP 3

ma-tran-de-kiem-tra-lop-3-tin-hoc-ki-1

Trường TH Lý Thường Kiệt

 KIỂM TRA HỌC KỲ I – NH : 2015 – 2016

Môn: Tin học 3   Thời gian : 40 phút

Phần I : Trắc nghiệm  7 điểm  (0,5 điểm/ câu)

A.Trắc nghiệm : Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất

1 : Máy tính gồm những bộ phận chính nào ?

A. Màn hình, thân máy

B.Màn hình, thân máy, bàn phím

C.Màn hình, thân máy, chuột

D.Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

2 : Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính:

A. Chuột
B.Thân máy

C.Màn hình
D.Bàn phím

3 : Các loại máy tính mà các em thường thấy là

A. Máy tính xách tay
B.Máy tính để bàn

C.Máy tính bảng
D.Máy tính xách tay và máy tính để bàn

4 : Các dạng thông tin thường gặp là

A. Thông tin dạng hình ảnh
B.Thông tin dạng âm thanh

Thông tin dạng văn bản
D.Cả 3 đáp án trên

5 :  Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A.3
B.4
C.5
D.6

6 : Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ?

A. Hàng phím trên
B.Hàng phím số

C.Hàng phím cơ sở
D.Hàng phím dưới

7 : Các thao tác sử dụng chuột gồm :

A. Di chuyển chuột , nháy chuột

B.Nháy đúp chuột, kéo thả chuột

C.Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột

D.Kéo thả chuột, nháy chuột

8 : Đâu là biểu tượng trò chơi Sticks

9 :  Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp các rèn luyện sử dụng bộ phận nào của máy tính ?

A. Chuột máy tính
B.Thân máy tính

C.Màn hình
D.Bàn phím

10 : Để bắt đầu lượt chơi mới các em nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. Phím F1
B.Phím F2

C.Phím Atl
D.Phím Shift

11 :  Đặt tay trên bàn phím để bắt đầu gõ phím tại hàng phím nào ?

A. Hàng phím trên
B.Hàng phím số

C.Hàng phím dưới
D.Hàng phím cơ sở

12 : Phần mềm nào để tập gõ bàn phím

A. Mario
B.Block

C.Paint
D.Word

13 : Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A
B.Phím L

C.Phím F, G
D.Phím S

14 : Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z
B.Phím Q

C.Phím T
D.Phím cách


B.Tự luân (3 điểm
)  Điền từ còn thiếu vào chổ trống (…)

15 (1điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng…………….và dạng…………………

16 (2 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô………để quay về màn hình chính.

Phần II : Thực hành  (10 điểm )

Gõ nội dung sau:

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun


TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015 – 2016

MÔN TIN HỌC 3

Phần I : Lý Thuyết   7 điểm  (0,5 điểm/ câu)

A.Trắc nghiệm :

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

Đáp án D B D D C C C D A B D A B D


B.Tự luân (3 điểm)  :

15 (1điểm): Hình ảnh , âm thanh

16 (2 điểm ) : MENU

Phần II : Thực hành  (10 điểm )

Gõ đúng yêu cầu, đầy đủ, vận dụng được kiến thức đã học đạt điểm tối đa.

Mỗi lổi gõ sai hoặc gõ thiếu  một từ trừ 0.125 điểm