Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Toán 2019 – THCS Lý Thường Kiệt: Tìm đa thức f(x) biết f(x) chia hết cho x – 2 thì dư 5, chia hết cho x – 3 thì dư 7 và khi chia cho (x – 2)(x – 3) thì được thương là x² – 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2018 – 2019 trường THCS Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng.
Câu 1: (1,5 điểm) Làm tính nhân
a, 2x(x² -3)       b, (5x – 2y)(x² – xy +1)    c, (x + 1)(x – 1)(x + 2)

Câu 2:(0,5) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

A = (2x + 3)(4x² – 6x + 9) -2(4x³ – 1) – 2x với x = 2018

Câu 3 (1,5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a, 2x + 2y – x² – xy   b, x² – 25 + y² + 2xy

c, 4x³ + 9x² – 19x – 30

Câu 4 (2 điểm) Thực hiện phép chia

 b, (8x² – 26x + 21) : (2x -3)

Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC, trực tâm H. Gọi M là trung điểm của BC. Trung trực của BC và AC cắt nhau tại O. Trên tia đối của OC lấy điểm K sao cho OK = OC. Chứng minh rằng:

a, AHBK là hình bình hành

Advertisements (Quảng cáo)

b, So sánh OM và AH

Câu 6: (1,5 điểm)

a, Tìm a để đa thức chia hết cho đa thức x²+x + 2

b, Tìm đa thức f(x) biết f(x) chia hết cho x – 2 thì dư 5, chia hết cho x – 3 thì dư 7 và khi chia cho (x – 2)(x – 3) thì được thương là x² – 1.

Advertisements (Quảng cáo)

Advertisements (Quảng cáo)