Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 7 sinh 7 trang 28: Đặc điểm chung và vai trò...

Bài 7 sinh 7 trang 28: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

CHIA SẺ

Giải bài 1,2,3 trang 28 SGK Sinh 7 :  Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh.

Bài 1: Đặc điếm chung nào của Động vật nguyênsinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?
– Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhiệm mọi chức năng sống;
– Dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi hơi hoặc tiêu giảm. Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi.


Bài 2:Hãy kể tên một số động-vật nguyên-sinh có lợi trong ao nuôi cá.

Những động-vật nguyên-sinh có lợi trong ao nuôi cá là: các loại trùng roi và các loại trùng cỏ.. Chúng là thức ăn tự nhiên của các giáp xác và động vật nhỏ khác. Các động vật này lại là thức ăn quan trọng cho cá và các động vật thủy sinh khác (ốc. tôm,…).


Bài 3: Hãy kể tên một số động-vật nguyên-sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh.

– Trùng kiết lị: bào xác thường qua con đường tiêu hóa và gây ra bệnh ở ruột người.
– Trùng sốt rét: do muỗi anôphen truyền từ người này sang người khác.
– Trùng gây bệnh ngủ li bì ở châu Phi: do ruồi tsê — tsê truyền từ người này sang người khác.

CHIA SẺ