Trang Chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn trường THCS TT Qũy Nhất: Có những từ ghép trong câu “thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở”?

CHIA SẺ

Có những từ ghép trong câu “thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở”?… được trích trong đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Ngữ Văn của trường THCS TT Qũy Nhất

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

“Khi câu bé vừa khôn lớn thì mẹ chết. Cậu sống lủi thủi trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại. Người ta gọi cậu là Thạch Sanh. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.”

(Thạch Sanh, Ngữ Văn 6, tập 1)

Câu 1: Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

A. Miêu tả         C. Biểu cảm

B. Tự sự        C. Nghị luận

Câu 2: Từ nào là từ Hán Việt?

A. Lưỡi búa       C. khôn lớn

C. gia tài        D. gốc đa

Câu 3: Từ ”gia tài” có nghĩa là: của cải riêng của một người, một gia đình (gia: nhà, tài: của cải)

Từ được giải nghĩa theo cách nào

A. trình bày khái niệm mà từ biểu thị

B. đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích

Câu 4: Từ nào sau đây là từ láy?

A. thiên thần     C. lủi thủi

B. thần thông      D. gốc đa

Câu 5: Có những từ ghép trong câu “thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở”?

A. một từ      B. hai từ       C. ba từ       D. bốn từ

Câu 6: Mục đích sáng tác của truyện cổ tích là gì?

A. thể hiện ước mơ về một lẽ công bằng

B. bóng gió khuyên nhủ, răn dạy bài học trong cuộc sống

C. tạo nên một tiếng cười nhẹ nhàng, giải trí

D. tạo nên tiếng cười chế giễu, phê phán

II. Tự luận (7 điểm)

Kể về một người thân trong gia đình