Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 1 lớp 1

Chia sẻ đề thi giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán – TH Hai Bà Trưng: Điền số thích hợp vào chỗ trống 2 +  …    = 3 và …  + 3 = 4       

CHIA SẺ

Dưới đây là đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 được trường TH Hai Bà Trưng tổ chức thi, đề thi gồm 6 bài cụ thể như sau:

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống    

2 +  …    = 3             …  + 3 = 4

…   + 2 = 5             …  + 0 = 5

Bài 2: Tính

1 + 3  = ……                      3  + 2 = …             4 + 1 = ……

1 + 3 + 1 = ……               3 + 1 + 1 =  …        2 + 0 + 1 =……

Bài 3: Điền dấu  “>; <; = ”

2 + 3 ….5                         2 + 2….1 + 2          Chia       1 + 4 …4 + 1

2 + 2…5                           2 + 1…1 + 2                   5 + 0…2 + 3

Bài 4:   Số  ?

1  + … =  1                                1  + … =  2

…+  3   =  3                                2  + … =  2

De thi giua ki 1 lop 1 mon Toan nam 2015