Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Rễ: Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không?

CHIA SẺ
Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không?;  Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa? … trong Kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Rễ. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không ?

2. (2đ). Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa ?

3. (5đ). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Những loại cây trồng lấy củ (khoai tây, khoai lang, cà rốt…) cần nhiều muối đạm.

2

Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém.

3

Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

4

Miền sinh trưởng là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

5

Biểu bì gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau, chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

6

Ruột là phần trong cùng của rễ, gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

7

Nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trộ.

8

Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào…) cần nhiều muối kali.

9

Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

10

Cây cần một lượng rất lớn các loại phân gọi là phân vi lượng.


1. (3đ). Các loại cây khác nhau có cần cùng một loại phân bón không ?

2. (2đ). Ngoài những loại muối khoáng như : đạm, lân, kali, cây còn cần loại phân gì khác nữa ?

3. (5đ). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Những loại cây trồng lấy củ (khoai tây, khoai lang, cà rốt…) cần nhiều muối đạm.

2

Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém.

3

Sự biến dạng của rễ là sự thay đổi về hình dạng và cấu tạo để thực hiện những chức năng đặc biệt.

4

Miền sinh trưởng là phần tận cùng của rễ có chức năng che chở cho đầu rễ.

5

Biểu bì gồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhau, chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

6

Ruột là phần trong cùng của rễ, gồm những tế bào có vách mỏng chứa chất dự trữ.

7

Nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trộ.

8

Những loại rau trồng ăn lá, thân (rau cải, cải bắp, su hào…) cần nhiều muối kali.

9

Tùy từng loại cây khác nhau mà chọn loại đất thích hợp.

10

Cây cần một lượng rất lớn các loại phân gọi là phân vi lượng.