Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Tuyển chọn 3 đề thi học kì 2 toán lớp 5 năm 2015 – 2016

CHIA SẺ

03 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm 2015 – 2016 là đề thi tham khảo hay dành cho cả giáo viên và học sinh.

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

 NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán  –  Lớp: 5

Thời gian làm bài 40 phút

Đề Số 1
I. Phần trắc nhiệm .

Khoanh tròn vào chữ  trước kết quả đúng:

1. Chữ số 5 trong số 14.205 thuộc hàng nào ?

A. Hàng đơn vị            
B.Hàng trăm

C.Hàng phần trăm    
D. Hàng phần nghìn

2. Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5      
B.0,4

C.5,2      
D.4,0

3. Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

A. 10 Phút        
B.30 Phút

C.20 Phút          D.  40 Phút

4. 0,5 % = ?

2016-05-07_084752

5. Diện tích hình thang ABCD là:

2016-05-07_085628

A. 18 dm

B.36 dm

C.3,6 dm

D.36 dm2

6. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 650 kg = ………..tấn là:

A. 65                       B.  6.5

C.0.65                   D.  0,065

7. Chữ số 5 trong số thập phân 24,135 thuộc hàng nào?

A. Hàng phần trăm  
B.Hàng nghìn

C.Hàng phần mười  
D.Hàng phần nghìn

8. Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5      
B.0,4        
C.4,0                  
D.0,25

9. 3 phút 20 giây = ………….. giây?

A. 50 giây
B.320 giây          
C.200 giây          
D.80 giây

10  Một ôtô đi được 60 km/giờ, tiếp đó ôtô đi được 60 km với vận tốc 30 km/giờ. Như vậy, thời gian ôtô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ  
B.2 giờ               
C.3 giờ               
D.4 giờ

 II. Phần tự luận

Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

a .  1,345 + 25,6         b.    78 – 20,05

c. 17,03 x 0,25                  d.   10,6 : 4,24

Bài 2:  Một Ô tô đi từ tỉnh A lúc 6 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 46 Km/giờ và nghỉ dọc đường mất 25 Phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B ?

 Bài 3: Tính Diện tích ADC của hình sau:

2016-05-07_090042

Bài 4. Tính nhanh:

2016-05-07_090151


Đề Số 2
PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

3m3 5dm3 = ……………dm3

A.  35    
B.305      
C.3005

2. Muốn tìm thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy:

A. Chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao( cùng 1 đơn vị đo)

B.Cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh

C.Chu vi đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo)

3.           10% của 75 là:

A. 7,5      
B.0,75        
C.750

4. Một ôtô đi quãng đường dài 90km trong 2 giờ. Vận tốc của ôtô là:

A. 45km      
B.45km/giờ        
C.45km/phút

5: Chữ số 3 trong số thập phân 210, 234 thuộc hàng nào:

2016-05-07_090355

6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 0,036km =…………..m là:

A. 3,6m;    b. 0,36m; c. 36m;       d. 360m

7:    Phân số 4/8 viết dưới dạng số thập phân là:

A.  4,8                B.  0,8                 C.  8,0             
D.0,5

8:   Hình lập phương cạnh 4cm có thể tích là :

A. 16 cm3            B.  24 cm3

C.64 cm3           
D.96 cm3

PHẦN II:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 5,006 + 2,357 + 4,5           b, 63,21 – 14,75

c, 429,02 x 3,9      d. 74,76 : 2,1

………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2 : (1 điểm). Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

8 km 362m=……km               1 phút 30 giây =…….phút

15 kg 262 g = ….kg                 32 cm25mm2 =………cm2

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó?

Bài 4:

    Hình chữ nhật ABCD có M là trung điểm của cạnh DC và có các kích thước như hình vẽ:

2016-05-07_091115

a.Hình vẽ trên có mấy hình tam giác?

b. Tính chu vi của hình chữ nhật.

c.Tính diện tích hình tam giác AMD.

Bài 5: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao bằng  2/3 chiều dài. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.


Đề Số 3
Bài 1: Điền dấu > = < vào chỗ trống.

172,5 ……….172,51                         215,700 ………215,7
56,499 ……… 56,599                       101,98 …………100,99

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3kg 2dag = …………g                            2 giờ 15 phút = ………… giờ

6km 230m = …………..m                      32m2 5dm2 = ……………..m2

5 giờ 18 phút =  ………giờ                     2,009 tấn =  ………kg

Bài 3 :  Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 2,5 x 189 x 4 =                  b. 19,75 x 98 + 19,75 x 2 =

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a.3176,25 + 565,37        b. 576,21 – 284,13

c. 429,02 x 3,9               d. 363,001 : 1,

Bài 5: Một ô tô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến 12 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đi được, biết rằng lái xe nghỉ dọc đường 15 phút.

Bài 6: Cho hình thang vuông ABC
D.Có các  kích thước hình vẽ. Nối A với C được hai hình tam giác là: ABC và ADC.

2016-05-07_091414

Tính:

a.Diện tích hình thang ABCD.

b.Diện tích hình tam giác ADC

Bài 7: Trên hình bên, diện tích mảnh đất hình tam giác AED  bé hơn diện tích mảnh đất hình tứ giác ABCD là 50 m2. Tỉ số diện tích của 2 mảnh đất đó là 3/5. Tính diện tích cả khu đất hình ABCDE

2016-05-07_091531

Bài 8: Lớp học có 8 học sinh giỏi , 10  học sinh khá và 14 học sinh trung bình , không có học sinh yếu . Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là?