Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 3

CHIA SẺ

Đề ôn tập hè lớp 5 lên lớp 6 môn Toán Tuần 3

Tuần 3:   Ôn về cộng trừ phân số

Bài 1: Tính :

bai1

Bài 2: Tính:

bai2_tinh

Bài 3:   Tính giá trị biểu thức:

bai3_giaitribieuthuc

Bài 4:  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

bai4_tinhthuantien

Bài 5: Tìm x :

bai5_timx

Bài 6:  Một xe ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá, giờ thứ nhất đi được 1/4 quãng đường, giờ thứ  hai đi được 1/5 quãng đường, còn lại của giờ thứ ba. Hỏi giờ thứ ba xe còn phải đi bao nhiêu phần quãng đường ?

…………………………………………..

Ôn về nhân chia phân số

Bài 1: Tính:

bai1_1Bài 2: Tính:

bai2_2

Bài:3: Rút gọn rồi tính:

bai3_2

Bài 4: Tìm X:

bai4_2Bài 5:  Tính giá trị của biểu thức.

bai5_2

Bài  6: Một cửa hàng có 120 tạ gạo, ngày đầu bán 1/3 số gạo, ngày thứ hai bán  2/5 số gạo. Hỏi:

a) Mỗi ngày cửa hàng đó bán bao nhiêu tạ gạo?

b) Sau hai ngày bán hàng, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo?

……………………………………..

Ôn tập tổng hợp

Bài 1:   Tính:

bai1_3

Bài 2: Tính:

bai2_3

Bài 3: Tìm X:

bai3_3

Bài 4: Tính nhanh:

bai4_3

Bài 5: Tìm số tự nhiên X, biết:

bai5_3