Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề số 5 – ôn hè lớp 3 Tiếng Việt: Điền r hoặc d, gi vào chỗ trống

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 5)

Bài 1 Điền r hoặc d, gi vào từng chỗ trống để có các từ ngữ đúng:

a) …… ao thông     b) hàng …ào       c) …. ảo bước

d) hờn …ỗi               e) nở …ộ             g) khờ …..ại

Bài 2 Nối câu ở cột A phù hợp với mẫu câu ở cột B:

noiA_B

Bài 3 Đọc đoạn thơ sau:

Bác tre già không ngủ

Đưa võng ru măng non

Dừa đuổi muỗi cho con

Phe phẩy, tàu lá quạt.

 Điền vào chỗ trống trong bảng các từ ngữ phù hợp:

Từ ngữ chỉ tên nhân vật được nhân hoá Từ ngữ nói về người dùng để nói về vật.
a………………….. ………………….
b…………………. ………………….

Bài 4 Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới của mỗi câu hỏi sau:

a. Cô Vân dạy vẽ cho lớp em từ năm ngoái.

b. Trong bếp, chú mèo mướp đang ngồi thu mình rình chuột.

c. Vì sợ cháy, bố tôi đã ngắt điện khi ra khỏi nhà.

d. Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

Bài 5  Chọn từ ngữ thích hợp( trong các từ ngữ: lễ chào cờ, lễ đài, lễ độ, lễ nghi) để điền vào chỗ trống :

a. Đoàn người diễu hành đi qua …………………

b. Đối với người lớn tuổi cần giữ………………..

c. Đám tang tổ chức theo …………..đơn giản.

d. Thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức……………..