Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Môn Tin học lớp 5: Đề kiểm tra cuối năm học hay tham khảo ngay

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tin lớp 5. Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word  và Soạn thảo bài thơ sau

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TIN HỌC LỚP 5

Năm học 2016 – 2017

 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN LÝ THUYẾT (5điểm)

A. Trắc nghiệm ( 3đ)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

1: Để gõ được chữ hoa ta có thể dùng các phím nào?

A. Phím Caps Lock                          
C.Phím Ctrl

B.Phím Shift                                    
D.Cả A và B

2: Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc:

3: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên trái con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?

A. Phím Backspace        
C.Phím Shift

B.Phím Delete              
D.Cả 3 phím trên

4: Hàng phím để làm mốc cho việc đặt các ngón tay:

A.Hàng phím số.          
C.Hàng phím trên.

B.Hàng phím cơ sở.      
D.Hàng phím dưới.

5: Hai phím có gai ở hàng phím cơ sở:

A. S, H.            
C.D, L.

B.D, K.            
D.F, J.

6: Hàng phím cơ sở gồm các phím:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0    
C.Z, X, C, V, B, N, M, ,< , .>, /?

B.Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P    
D.A, S, D, F, G, H, J, K, L, ;

7: Biểu tượng để mở chương trình soạn thảo văn bản Word:

8: Trong phần mềm soạn thảo văn bản Word để xóa ký tự bên phải con trỏ soạn thảo em sử dụng phím nào sau đây ?

A. Phím Backspace    
C.Phím Shift

B.Phím Delete        
D.Cả 3 phím trên

9:  Phòng nào gọi là phòng khách trong phần mềm TIDY UP ?

A. Hall        
C.Dining Room

B.Living Room      
D.Bedroom

10:  Để gõ dấu Hỏi theo kiểu Vni trong soạn thảo văn bản em gõ số?

A. 1      
C.3

B.2      
D.4

B. Tự Luận ( 2 đ)

Advertisements (Quảng cáo)

11:  (1đ ) Em hãy điền thêm phần còn thiếu vào ô trống.

Để gõ các chữ trên theo kiểu Telex em gõ.

Để có chữ Em gõ
Ă
Â
Ê
Ô
Ơ
Ư
Đ

Câu 12:  Khi em gõ trên bàn phím khổ thơ sau kết quả hiện thị sẽ là.

Mej baor trawng nhuw luwowix lieemf

Oong rawngf trawng tuwaj con thuyeenf cong mui

Baf nhinf nhuw hatj cau phowi

Chaus cuwowif quar chuoois vangf tuwowi ngoaif vuwownf

II. PHẦN THỰC HÀNH: (5điểm)

Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word  và Soạn thảo bài thơ sau.

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rợp rờn

Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Quê hương biết mấy thân yêu

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau

Mặt người vất vả in sâu

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn..


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN LÝ THUYẾT

A. Trắc nghiệm

Từ câu 1 đến câu 10: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án đúng D B A B D D C B B C

B.Tự Luận

Câu 11: Em hãy điền thêm phần còn thiếu vào ô trống.

Để gõ các chữ trên theo kiểu Telex em gõ.

Để có chữ Em gõ
Ă aw
 aa
Ê ee
Ô oo
Ơ ow
Ư uw
Đ dd

Câu 12: Khi em gõ trên bàn phím khổ thơ sau kết quả hiện thị sẽ là.

Mẹ bảo trăng như lưỡi liềm

Ông rằng trăng tựa con thuyền cong mui

Bà nhìn như hạt cau phơi

Cháu cười quả chuối vàng tươi ngoài vườn

II. PHẦN THỰC HÀNH:

Khởi động phần mềm soạn thảo Microsoft Word  và Soạn thảo bài thơ theo mẫu:

– Gõ đúng đoạn thơ.

– Trình bày tựa bằng chữ hoa giống mẫu.

– Mỗi lỗi chính tả trừ

Advertisements (Quảng cáo)