Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 159 + 160 trang 166,167 SGK Toán 5: Ôn tập về tính chu vi diện tích của một số hình

Các bài tập tính chu vi, diện tích Hình: chữ nhật, tam giác, vuông, thang, thoi, tròn.

  • Bài 1 trang 166; bài 2,3 trang 167 SGK Toán 5
  • Bài 1,2,3,4 trang 167 (Luyện tập)

Bài 1: Một vườn trồng cây ăn quả HCNcó chiều dài 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính chu-vi khu-vườn đó.

b) Tính diện-tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Ta có: Chiều rộng khu-vườn là: 120 x 2/3 = 80 (m)

Chu-vi khu-vườn là: (120 + 80) x 2 = 400 (m)

b) Diện-tích khu vườn là: 120 x 80 = 9600 ( m2)

9600 m2 = 0,86 ha

Đáp số: a) 400m ; b) 9600 m2; 0,96ha


Bài 2. Hình bên là một mảnh đất hình thang được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000. Tính diện-tích mảnh-đất đó với đơn vị đo là mét vuông.

Độ dài của mảnh-đất là: 5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài đáy bé của mảnh-đất  là : 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Độ dài chiều cao của mảnh-đất  là: 2 x 1000 = 2000 (cm)

2000cm = 20m.

Diện-tích của mảnh đất  là:
Đáp số: 800 m2


Bài 3.Trên hình bên, hãy tính diệntích:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hình vuông ABCD.

b) Phần đã tô màu của hình tròn.

a) D.tích h.vuông ABCD bằng 4 lần d.tích tam-giác BOC. Tam giác BOC là tam.giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 4cm và 4cm.

D.tích h.vuông ABCD là:

4×4/2 x 4 = 32 ( cm2)

b) D.tích phần tô màu của hìnhtròn bằng d.tích hìnhtròn đó có bán kính là 4cm trừ đi d.tích h.vuông ABCD.

Diện-tích hình-tròn là: 4 x 4 x 3,14 = 50,24 ( cm2)

Diện-tích phần tô màu của hình-tròn là:

50,24 – 32 = 18,24 ( cm2)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 32 cm2 ; b) 18,24 cm2


Giải bài 1,2,3,4 trang 167 Toán 5

Bài 1 trang 167: Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 là một HCN có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu-vi sân-bóng bằng bao nhiêu mét ?

b) Diện-tích sân-bóng bằng bao nhiêu mét vuông ?

Chiều dài sân-bóng là: 11 x 1000 = 11000 (cm)

11000cm = 110m

Chiều rộng sân-bóng là: 9 x 1000 = 9000 (cm)

9000cm = 90m

a) Chu-vi-sân-bóng đá là: (110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện-tích-sân-bóng đá là: 110 x 90 = 9900 ( m2)

Đáp số: a) 400m  ; b) 9900 m2


Bài 2: Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện.tích sân gạch đó.

Cạnh sân gạch là: 48 : 4 = 12 (m)

Diện.tích sân gạch là: 12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2.


Bài 3 trang 167: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

Chiều rộng thửa ruộng là: 100 x 3/5 = 60 (m)

Diện-tích-thửa-ruộng là: 100 x 60 = 6000 ( m2)

6000 m2 gấp 100 m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần)

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg)

Đáp số: 3300kg thóc.


Bài 4: Một hình-thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình-vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình-thang.

Diện-tích hình-vuông là: 10 x 10 = 100 ( cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là: (12 +8) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình-thang là: 100 : 10 = 20 (cm)

Đáp số: 10cm.

Advertisements (Quảng cáo)