Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3, trang 139 SGK Toán 5: Vận tốc

CHIA SẺ

II. VẬN TỐC, QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN

Bài Vận tốc

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3  trang 139 SGK Toán 5: Vận tốc

Lý thuyết: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. v = s : t

Bài tập mẫu:

Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải:

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 (km)

Đáp số: 42,5 (km).

Nhận xét: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét giờ, viết tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 (km/giờ).


Đáp án và gợi ý giải bài tập trong Sách trang 139

Bài 1 :Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105km. Tính vận tốc của người đi xe máy.

Vận tốc của người đi xe máy là: 105 : 3 = 35 (km/giờ)

Đáp số: 35km/giờ.


Bài 2: Một máy bay bay được 1800km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Vận tốc của máy bay là: 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

Đáp số: 720km/giờ.


Bài 3 trang 139 :Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

1 phút 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là: 400 : 80 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây.