Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 145,146 Toán 5: Luyện tập chung – tiết 138

CHIA SẺ

Luyện tập chung tiết 138: giải bài 1 trang 145; bài 2,3 trang 146 SGK Toán 5.

Rèn kĩ năng giải toán liên quan đến tính vận tốc, quãng đường, thời gian; chuyển đổi các đơn vị đo trong toán chuyển động cùng chiều, đuổi nhau.

Bài 1: a) Một người đi xe-đạp từ B đến C với vậntốc 12km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe.máy từ A cách B là 48 km với vậntốc 36km/giờ và đuổi theo xe-đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe.máy đuổi kịp x.đạp ?

b) Một người đi x.đạp từ A đến B với vận-tốc 12km/giờ. Sau 3giờ một x.máy cũng đi từ A đến B với vận-tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc x.máy bắt đầu đi, sau bao lâu x.máy đuổi kịp x.đạp ?

a) Sau mỗi giờ x.máy gần xe-đạp là:

36 – 12 = 24 (km).

Thờigian đi để x.máy đuổi kịp xe-đạp là:

48 : 24 = 2 (giờ).

b) Xe đạp đi trước x.máy quãng.đường là: 12 x 3 = 36 (km).

Sau mỗi giờ x.máy đến gần xeđạp là: 36 – 12 = 24 (km).

Thờigian để x.máy đuổi kịp xeđạp là: 36 : 24 = 1,5 (giờ)

1,5giờ = 1giờ 30phút.


Bài 2: Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong 1/25giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

 Quãng đường báo gấm chạy được 1/25giờ là: 120 x 1/25 = 4,8 (km)


Bài 3 trang 146 Toán 5: Một xe máy đi từ A lúc 8giờ 37phút với v.tốc 36 km/giờ. Đến 11giờ 7phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với v.tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe-máy lúc mấygiờ ?

Thời-gian xe-máy đi trước ôtô là:

11giờ 7phút – 8giờ 37phút = 2giờ 30phút = 2,5giờ.

Đến 11giờ 7phút xe-máy đã đi được quãngđường là: 36 x 2,5 = 90 (km)

Sau mỗi giờ, ôtô đến gần xe-máy là: 54 – 36 = 18 (km).

Thời-gian để ôtô đuổi kịp xe-máy là: 90 : 18 = 5 (giờ).

Ô tô đuổi kịp xe-máy lúc: 11giờ 7phút + 5giờ = 16giờ 7phút (hay 4giờ 7phút chiều).

Đáp số: 16giờ 7phút.