Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 139,140 Toán 5: Luyện tập vận tốc

CHIA SẺ

Luyện tập vận tốc Toán lớp 5 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 139; bài 2,3,4 trang 140.

Bài 1: Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Vận tốc chạy của đà điểu là : 5250 : 5 = 1050 (m/phút)

Đáp số: 1050m/phút.


Bài 2 trang 140: Viết vào ô trống (theo mẫu):

s 130 km 147km 210m 1014 m
t 4h 3h 6 giây 13 phút
v 32,5 km/giờ
s 130 km 147km 210m 1014 m
t 4h 3h 6 giây 13 phút
v 32,5 km/giờ  49km/giờ  35/giây  78m/phút

Bài 3 trang 140 : Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Ta có: nửa giờ hay 1/2 giờ hay 0,5 giờ.

Quãng đường đi bằng ô tô là: 25 – 5 = 20 (km)

Vận tốc của ô tô là: 20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

(hau 20 : 1/2 = 40 (km/giờ).

Đáp số : 40km/giờ.


Bài 4 trang 140: Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

Cách 1:

Thời gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 1,25 = 24 (km/giờ).

Đáp số: 24km/giờ.

Cách 2: Thời  gian đi của ca nô là:

7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút.

1 giờ 15 phút = 75 phút.

Vận tốc của ca nô là: 30 : 75 = 0,4 (km/phút).

0,4km/ phút = 24km/giờ

Đáp số:  24km/giờ.