Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 143 SGK Toán 5: Thời gian

CHIA SẺ

Tiết 134 – Cách tính và vận dụng giải toán về Thời gian bài 1,2,3 trang 143 SGK Toán 5.

Muốn tính thời.gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Ta có: t = s : v

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

s (km) 35 10,35 108,5 81
v (km/h) 14 4,6 62 36
t (giờ)

Đáp án:

s (km) 35 10,35 108,5 81
v (km/h) 14 4,6 62 36
t (giờ)  2,5  2,25  1,75  2,25

Bài 2. a) Trên Q.đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời-gian đi của người đó.

→ ĐS: 23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

b) Trên Q.đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời-gian chạy của người đó.

→ ĐS: 2,5 : 10 = 0,25 (giờ). 0,25 giờ = 15 phút.


Bài 3. Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng-đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

Thời gian máy bay bay hết quãng-đường là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ).

2,5 giờ = 2 giờ 30 phút.

Máy bay đến nơi lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 11 giờ 15 phút.

Đáp số: 11 giờ 15 phút.


Đáp án bài tập trong sách bài tập.

1. Một người đi bộ với vận tốc 4,4 km/giờ được quãng-đường dài 11km. Tính th.gian đi của người đó.

2. Một máy bay với vận tốc 650 km/giờ. Tính thời gian để máy bay bay được quãng.đường dài.

3.Trên quãng.đường dài 279km, một ôtô đi với vận tốc 46,5km/giờ. Hỏi sau mấy giờ ôtô đi hếtQ.đường ?

4.Một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây. Hỏi với vận tốc đó, xe máy đi đoạn đường dài 117km hết bao nhiêu thời.gian?

Bài giải 117km = 117000m

Vận tốc xe máy đi hết đoạn đường là: 250 : 20 = 12,5 (m/giây)

Thời.gian xe máy chạy là: 117 000 : 12,5 = 9360 (giây)

9360 giây = 156 phút

Đáp số. 156 phút.