Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 137,138 môn Toán 5: Luyện tập chung

CHIA SẺ

Tiết 129 – Đáp án và giải bài 1,2  trang 137, bài 3,4 trang 138 SGK Toán 5.

– Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian.

– Vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có liên quan.

Bài 1: Tính

a) 17giờ 53phút + 4giờ 15phút = 21giờ 68phút

b) 45 ngày 23giờ – 24 ngày 17giờ = 21 ngày 6giờ

c) 6giờ 15phút x 6 = 36giờ 90phút

d) 21phút 15 giây : 5 = 4phút 5 giây


Bài 2. Tính:

a) (2giờ 30phút + 3giờ 15phút) x 3

=   5giờ 45phút   x 3 = 17giờ 15phút.

2giờ 30phút    + 3giờ 15phút x 3

= 2giờ 30phút + 9giờ 45phút = 12giờ 15phút.

b) (5giờ 20phút + 7giờ 40phút) : 2

=     13giờ  : 2 = 6giờ 30phút.

5giờ 20phút    + 7giờ 40phút : 2

= 5giờ 20phút + 3giờ 5phút = 8giờ 25phút.


Bài 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10giờ 40phút sáng. Hương đến chỗ hẹn lúc 10giờ 20phút còn Hồng lại đến muộn mất 15phút. Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lần ?

A. 20phút         B. 35phút            C.55phút              D. 1giờ 20phút

Thời gian hương đến sớm hơn giờ hẹn là: 10giờ 40phút – 10giờ 20phút = 20 (phút)

Thời gian Hương phải đợi Hồng là: 20phút + 15phút = 35 (phút)

Đáp số: 35phút

Vậy đáp án đúng: B.


Bài 4 trang 138 : Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

a) Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là: 17giờ 25phút – 14giờ 20phút = 3giờ 5phút.

b) Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là: 11giờ 30phút – 5giờ 45phút = 5giờ 45phút.

c) Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 8giờ 10phút – 6giờ 5phút = 2giờ 5phút.

d) Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là: (24giờ – 22giờ) + 6giờ = 8giờ.