Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 143 SGK Toán lớp 5: Luyện tập thời gian

CHIA SẺ

Luyện tập thời gian – Toán lớp 5: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 143 SGK Toán 5: Luyện tập thời gian

Bài toán 2: Một ca nô đi với vận tốc 36km/giờ trên quãng đường sông dài 42km. Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

42 : 36 = 7/6 (giờ)

Đáp số: 1 giờ 10 phút.


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

s (km) 261 78 165 96
v (km/h) 60 39 27,5 40
t (giờ)

Đáp án:

s (km) 261 78 165 96
v (km/h) 60 39 27,5 40
t (giờ)  4,35  2  6  2,4

Bài 2 trang 143: Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi con ốc sên đó bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?

Giải: 1,08m = 108cm.

Thời gian con ốc sên bò hết quãng đường là : 108 : 12 = 9 (phút)

Đáp số: 9 phút.


Bài 3 trang 143: Vận tốc bay của một con chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để con đại bàng đó bay được quãng đường 72km.

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là: 72 : 96 = 3/4 (giờ)
3/4  giờ = 45 phút

Đáp số: 45 phút.


Bài 4 trang 143 Toán 5: Một con rái cá có thể bơi với vận tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi được quãng đường 10,5km.

10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá bơi được 10,5km là:

10500 : 420 = 25 (phút).

Đáp số: 25 phút.