Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập so sánh hai phân số

Giải bài ôn tập so sánh hai phân số (Bài 1,2) và Ôn tập so sánh hai PS (tiếp theo) Bài 1,2,3,4 trang 7 Toán 5.

1. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

2016-05-27_094810

4/11 < 6/11;                      6/7 = 12/14

15/17 > 10/17;                 2/3 < 3/4


2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2016-05-27_095014

a) Quy đồng mẫu số: MSC = 18

8/9 = 16/18; 5/6 = 15/18; 17/18

Ta có: 5/6 < 8/9 < 17/18

b) MSC = 8

1/2 = 4/8; 3/4 = 6/8; 5/8

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có < 1/2 < 5/8 < 3/4


Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo)

a) 3/5 < 1            2/2 = 1;       9/4 > 1;        1> 7/8

b) Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì PS lớn hơn 1.

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì PS bé hơn 1.

Nếu tử số bằng mẫu số thì PS bằng 1.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. a) So sánh các phân số:

2/5 và 2/7;                5/9 và 5/6;                11/2 và 11/3

b) Nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

ĐS: a) 2/5 > 2/7;             5/9 < 5/6;        11/2 > 11/3

b) Trong hai PS có tử số bằng nhau, PS nào có mẫu số lớn hơn thì PS đó bé hơn PS kia.


Bài 3: Phân số nào lớn hơn?

a) 3/4 và 5/7;           b) 2/7 và 4/9;           c) 5/8 và 8/5

HD. a) 3/4 > 5/7;                b) 2/7 < 4/9;                c) 5/8 < 8/5


4. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Quy đồng mẫu số: 1/3 = 5/15 . 2/5 = 6/15

Vì 6/15 > 5/15 nên 2/5 > 1/3

Vậy em được mẹ cho nhiều quýt hơn.


Bài tập làm thêm: Vân có một số bông hoa. Vân tặng Mai 1/4 bông hoa, tặng Hoàn 2/7 số bông hoa đó. Hỏi ai được Vân tặng nhiều hoa hơn?

Bài giải: MSC: 28, Quy đồng 1/4 và 2/7.

1/4= 1×7 / 4×7; 2/7 = 2×4 / 7×4 = 8/28

Vì 7/28 < 8/28 nên 1/4 < 2/7.

Vậy Hòa được Vân tặng hoa nhiều hơn Mai.

Advertisements (Quảng cáo)