Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài tập dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97

CHIA SẺ

Dấu hiệu chia hết cho 9: bài 1,2,3,4 trang 97 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết 87.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .

1. Trong các số sau, số nào chia-hết cho-9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia-hết cho-9 hay không?

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; 1999 tổng là 1 + 9  + 9 + 9 = 28; 108 có tổng là 1 + 0 + 8 = 9; 5643 tính tổng là 5 + 6 + 4 + 3 = 18; 29385 ta tính được tổng các chữ số là  2 + 9 + 3 + 8 + 5 = 27.  Vậy ta sẽ tìm được các số sau: 99; 108; 5643; 29385.


2. Trong các số sau, số nào không chia-hết cho-9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Hướng dẫn, các em có thể tính nhẩm hoặc xem Dethikiemtra.com đã lập bảng dưới đây cho các em nhìn trực quan hơn nhé.

Số Tổng Có/không
96 15 Không
108 9
7853 23 Không
5554 19 Không
1097 17 Không

Như vậy theo như yêu cầu đề bài ta tìm được các số đó là: 96; 7853; 5554; 1097


Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia-hết-cho-9

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684; hoặc rất nhiều số khác như 126; 234; 666; 198; …


Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia-hết-cho-9:

Số thích hợp để điền vào là các số lần lượt là 315; 135; 225


Bài làm thêm Dethikiemtra.com sẽ giải bài 3 trong vở bài tập, ta có kết quả như sau: Viết vào chỗ chấm thích hợp chia hết cho9 và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 63; 72; 90; 99; 108; 117.