Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài tập dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97

Dấu hiệu chia hết cho 9: bài 1,2,3,4 trang 97 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết 87.

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 .

1. Trong các số sau, số nào chia-hết cho-9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia-hết cho-9 hay không?

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; 1999 tổng là 1 + 9  + 9 + 9 = 28; 108 có tổng là 1 + 0 + 8 = 9; 5643 tính tổng là 5 + 6 + 4 + 3 = 18; 29385 ta tính được tổng các chữ số là  2 + 9 + 3 + 8 + 5 = 27.  Vậy ta sẽ tìm được các số sau: 99; 108; 5643; 29385.


2. Trong các số sau, số nào không chia-hết cho-9?

Advertisements (Quảng cáo)

96; 108; 7853; 5554; 1097

Hướng dẫn, các em có thể tính nhẩm hoặc xem Dethikiemtra.com đã lập bảng dưới đây cho các em nhìn trực quan hơn nhé.

Advertisements (Quảng cáo)

Số Tổng Có/không
96 15 Không
108 9
7853 23 Không
5554 19 Không
1097 17 Không

Như vậy theo như yêu cầu đề bài ta tìm được các số đó là: 96; 7853; 5554; 1097


Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia-hết-cho-9

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684; hoặc rất nhiều số khác như 126; 234; 666; 198; …


Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia-hết-cho-9:

Số thích hợp để điền vào là các số lần lượt là 315; 135; 225


Bài làm thêm Dethikiemtra.com sẽ giải bài 3 trong vở bài tập, ta có kết quả như sau: Viết vào chỗ chấm thích hợp chia hết cho9 và sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: 63; 72; 90; 99; 108; 117.

Advertisements (Quảng cáo)