Soạn bài Tiếng Việt lớp 4

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Soạn bài Tiếng Việt lớp 4
Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12 – Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài.
Soạn bài Tập làm văn: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12 – Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài.
 Tập làm văn: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 119 SGK Tiếng Việt lớp  4 tập 1. Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có nghị lực. ; Cậu bé...
Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực – Tuần 12 –  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực ?
Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực – Tuần 12 –  Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị...
 Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí - Nghị lực trang 118 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1. Câu 4. Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?  ; Dòng...
Soạn bài Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực – Tiếng có vần ươn hay ương ?
Soạn bài Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực – Tiếng có vần ươn hay ương ?
 Soạn bài Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực trang 116 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1. Điền vào chỗ trống : a) tr hay ch ? ; Tiếng có vần ươn hay ương ? Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực Câu...
Soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong văn kể chuyện – Tuần 11 – Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài nói trên ?
Soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong văn kể chuyện – Tuần 11 – Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài nói trên...
 Soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 112 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1.Đọc các mở bài sau và cho biết đó là những cách mở bài nào ? ; Cách mở bài...
Soạn bài Luyện từ và câu: Tính từ – Tuần 11 – Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ nào ?
Soạn bài Luyện từ và câu: Tính từ – Tuần 11 – Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ...
Soạn bài Luyện từ và câu: Tính từ trang 110 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1.  Hãy viết một câu có dùng tính từ . ; Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung...
Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 11 – Cuộc trao đổi ý kiến của em và chị gái của em:
Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 11 – Cuộc trao đổi ý kiến của em và chị gái của...
Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân trang 109 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1.  Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyện nói về một người có...
Soạn bài Kể chuyện: Bàn chân kì diệu – Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?
Soạn bài Kể chuyện: Bàn chân kì diệu – Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ?
 Soạn bài Kể chuyện : Bàn chân kì diệu trang 107 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1.  Kể lại toàn bộ câu chuyện Bàn chân kì diệu. ; Em học được điều gì ở Nguyễn Ngọc Ký ? Kể chuyện...
Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ – Tuần 11 – Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ?
Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ – Tuần 11 – Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ...
 Soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ trang 106 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1.  Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (đã, đang, sắp) để điền vào ô trống ? ;  Các từ...
Soạn bài Chính tả: Nếu chúng mình có phép lạ – Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .
Soạn bài Chính tả: Nếu chúng mình có phép lạ – Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .
 Soạn bài Chính tả: Nếu chúng mình có phép lạ trang 105 SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống s hay x ? ; Viết lại các câu sau cho đúng chính tả...
Soạn bài Tiết 7 Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 tập 1 – Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?
Soạn bài Tiết 7 Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 tập 1 – Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là...
 Soạn bài Tiết 7. Ôn tập giữa học kì I trang 100 SGK Tiếng Việt  lớp 4 tập 1. Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?; Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một...