Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 trang 104 SGK Toán 4: Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 104 SGK Toán 4

Lý thuyết: Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

S = a x h

S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành

Đáp án và gợi ý giải bài tập.

Bài 1 trang 104 :  Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Đáp án:  Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

Advertisements (Quảng cáo)

13 x 4 = 52(cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

9 x 7 = 63(cm2)


Bài 2 trang 104 : Tính diện tích của

Đáp án:  Diện tích hình chữ nhật là:

Advertisements (Quảng cáo)

10 x 5 = 50 (cm2)

Diệntích hìnhbìnhhành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau


Bài 3 trang 104: Tính diện-tích hình-bình-hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm

Đáp án:  a) 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dm

Diện tích của hình bình hành là:

40  x 13 = 520 (cm2)

Advertisements (Quảng cáo)