Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 100,101 SGK Toán 4: Luyện tập Ki-lô-mét vuông

Luyện tập Ki-lô-mét vuông

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 100; bài 2,3,4,5 trang 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2        84600cm2 = …..dm2     10km2 = … m2

13dm2 29cm2  = cm2   300dm2 = … 900000m2 = ….km2

Đáp án:  530dm2 =  53000cm2          84600cm2 =  846dm2     10km2 =  10000000m2

13dm2 29cm2  = 1329cm2   300dm2 =   3m2              900000m2 =  9km2


Bài 2: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

Chiều dài 5km, chiều rộng 4km

Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km

Đáp án:  Diện tích khu đất là: 5 x 4 = 20 (km2)

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có 8000m = 8km

Diện tích khu đất là 8 x 2 = 16 (km2)


Bài 3: Cho biết diện tích của ba thành phố là:

Hà Nội : 921

Đà Nẵng : 1255

TP.Hồ Chí Minh

Advertisements (Quảng cáo)

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? thành phố nào có diện tích bé nhất?

Đáp án:  Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng

Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội

Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất, Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất


Bài 4 trang 101 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1: 3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Đáp án:  Chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3(km2)


Bài 5 trang 101: Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

Đáp án:  a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng

Advertisements (Quảng cáo)