Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung tiết 90

Luyện tập chung  tiết 90: Dethikiemtra.com hướng dẫn các em giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán  lớp 4.

Bài 1: Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766 Số nào chia hết cho…?

a)  2: 4568; 2050; 35766

b) cho 3: 2229; 35766

c) cho 5: 7435; 2050

d) cho 9: 35766


Bài 2 trang 99: Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285. Số nào chia hết…

a)  cho 2 và 5                 b)cho 3 và 2

c)  cho 2; 3; 5 và 9

a) Hướng dẫn: Chọn số có tận cùng là 0. Ta có: 64620; 5270

b) Hướng dẫn: Chọn các số chia-hết-cho-2 sau đó chọn trong các số chia hết cho-3 ta có: 57234; 64620

Advertisements (Quảng cáo)

c) Hướng dẫn: Chọn trong các số ở phần b các số chia hết cho-5 và cho 9 ta có: 64620


Bài 3: Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

HD: a) Viết vào ô trống chữ số 2; 5; 8: 528; 558; 588

b) Viết vào ô trống chữ số 0, 9: 603;  693

c) Viết vào ô trống chữ số 0: 240

Advertisements (Quảng cáo)

d) Viết vào ô trống chữ số 4: 354


Bài 4: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

b) 6438 – 2325 x 2

c) 480 – 120 : 4

d) 63 + 24 x 3

Hướng dẫn giải bài 4:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia-hết cho-5

b) 6438 – 2325 x 2 = 1788 chia-hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia-hết-cho-2 và 5

d) 63 + 24 x 3 = 135 chia-hết cho-5


Bài 5: Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó?

 Số học sinh của lớp học phải là số vừa chia-hết-cho-3 vừa chiahết cho 5 và số đó phải bé hơn 35 và lớn hơn 20

Các số vừa chiahết cho-3 vừa chiahết 5 là : 0 ; 15; 30; 45…

Vì số cần tìm bé hơn 35 và lớn hơn 20 nên ta chọn số 30. Vậy lớp học đó có 30 học sinh.


Làm bài tập trong vở bài tập

bai 1 2 3 4 5 vo bai tap luyen tap chung Bài 1 – 5

Advertisements (Quảng cáo)