Bài tập Địa lí lớp 4

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Địa lí lớp 4
Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Địa lí 4: Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất phong phú về hải sản.
Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam – Địa lí 4: Nêu những dẫn chứng cho thấy biển của nước ta rất...
Bài 30 Địa lí lớp 4: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam. Giải câu 1, 3, bài tập lí thyết trang 154 .Dầu khí khai thác ở nước ta được dùng để làm...
Bài 29. Biển, đảo và quần đảo – Địa lớp 4: Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Bài 29. Biển, đảo và quần đảo – Địa lớp 4: Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?
Bài 29  Địa lí lớp 4: Biển, đảo và quần đảo. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 151. Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta... Quan sát hình...
Bài 28. Thành phố Đà Nẵng – Địa lí 4: Những nơi nào của Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch ?
Bài 28. Thành phố Đà Nẵng – Địa lí 4: Những nơi nào của Đà Nẵng thu hút nhiều khách du lịch ?
Bài 28 Địa lí lớp 4: Thành phố Đà Nẵng. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 149 . Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng... Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ...
Bài 27. Thành phố Huế – Địa lí 4: Em hãy kể tên các công trình kiến trúc cổ kính của Huế.
Bài 27. Thành phố Huế – Địa lí 4: Em hãy kể tên các công trình kiến trúc cổ kính của Huế.
Bài 27 Địa lí lớp 4: Thành phố Huế. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 146. Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế... Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam và lược đồ...
Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung-Địa lí 4: Hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở miền Trung mà em biết.
Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung-Địa lí 4: Hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở miền...
Bài 26 Địa lí lớp 4: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 144 . Hãy kể tên một số bãi biển...
Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung – Địa lí 4:  Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng duyên hải miền Trung.
Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung – Địa lí 4:  Kể tên một số dân tộc ở đồng bằng...
Bài 25 Địa lí lớp 4: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 140. nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm,...
Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung – Địa lớp 4: Quan sát hình 2, đọc tên các đầm, phá ở Thừa Thiên – Huế.
Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung – Địa lớp 4: Quan sát hình 2, đọc tên các đầm, phá ở Thừa Thiên – Huế.
Bài 24 Địa lí lớp 4: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 137 . em hãy đọc tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự...
Bài 22. Thành phố Cần Thơ – Địa lí 4: Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam.
Bài 22. Thành phố Cần Thơ – Địa lí 4: Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam.
Bài 22 Địa lí lớp 4: Thành phố Cần Thơ. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 133 . Chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho biết thành phố tiếp giáp...
Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh -Địa lí 4: Hãy kể tên các sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh mà em biết.
Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh -Địa lí 4: Hãy kể tên các sản phẩm công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh mà em biết.
Bài 21 Địa lí lớp 4: Thành phố Hồ Chí Minh. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 130 . Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và cho biết thành phố...
Bài 23. Ôn tập -Địa lí 4.
Bài 23. Ôn tập -Địa lí 4.
Bài 23 Địa lí lớp 4. Ôn tập. Giải câu 2, 3 bài tập lí thyết trang 134 . Nêu đặc điểm thiên nhiên của đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ theo gợi ý sau... Bài 2: Nêu...