Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập tiết 86

Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 5, cho 2: giải bài 1, 2, 3, 4, 5  Toán 4 SGK trang 96 tiết 86 trên Dethikiemtra.com

1.Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia-hết cho 2?  → Trả lời: 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) Số nào chia-hết cho 5? → Trả lời: 2050; 900; 2355


2. a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia-hết cho-2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia-hết cho-5

Advertisements (Quảng cáo)

Học sinh có thể viết như sau:

a) 326; 572; 680

b) 350; 705; 860


3. Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

Advertisements (Quảng cáo)

a) Số nào chia-hết cho-2 vừa chia-hết cho-5.  → KQ: 480; 2000; 9010

b)  Số nào chia-hết cho-2 nhưng không chia-hết cho-5  → KQ: 296; 324

c) Số nào chia-hết cho-5 nhưng không chia-hết cho-2. → KQ: 345; 3995


4. Số vừa chia.hết cho.2 vừa chia.hết cho.5 thì tận cùng là chữ số nào?

Số có tận cùng là 0 .


Bài 5: Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Đáp án: Số táo của Loan phải là số bé hơn 20, vừa chia hết cho 2 vừa chiahết cho 5.

Vậy số táo của Loan phải là số bé hơn 20 và là số có tận cùng bằng 0. Vậy số táo của Loan là 10 quả.

Đáp số: 10 quả.

Advertisements (Quảng cáo)