Bài tập SGK lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4
Giải bài tập SGK lớp 4: Đáp án và gợi ý giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong SGK môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 chi tiết và đầy đủ nhất. Trên trang Dethikiemtra.com các em cũng có thể xem thêm đề thi, đề kiểm tra các môn lớp 4 nữa nhé.
Bài 69 – 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm – Khoa học 4: Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá trình trao đổi chất của cây
Bài 69 – 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm – Khoa học 4: Nêu nhiệm vụ của rễ, thân, lá trong quá...
Bài 69 - 70 Khoa học lớp 4: Ôn tập và kiểm tra cuối năm. Nhôm có tính chất gì... Nhôm có tính chất gì ? a) Cứng, có tính đàn hồi. b) Trong suốt, không gỉ,...
Bài 67 – 68: Ôn tập: Thực vật và động vật – Khoa học 4: Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người
Bài 67 – 68: Ôn tập: Thực vật và động vật – Khoa học 4: Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói...
Bài 67 - 68 Khoa học lớp 4: Ôn tập. Thực vật và động vật. Dựa vào mối quan hệ về thức ăn giữa cây lúa và các con vật... Dựa vào mối quan hệ...
Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên – Khoa học 4: Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn
Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên – Khoa học 4: Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn
Bài 66 Khoa học lớp 4: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò... Dựa vào hình 1 để xây...
Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên – Khoa học 4: Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây
Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên – Khoa học 4: Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra...
Bài 65 Khoa học lớp 4: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên.   “Thức ăn” của cây ngô là gì... “Thức ăn” của cây ngô là gì ? Thức ăn của cây ngô là khí các-bô-nic,...
Bài 64. Trao đổi chất ở động vật – Khoa học 4: Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa động vật và môi trường
Bài 64. Trao đổi chất ở động vật – Khoa học 4: Nêu những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa...
Bài 64 Khoa học lớp 4: Trao đổi chất ở động vật. Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ... Trong quá trình sống,...
Quảng cáo


Bài 63. Động vật ăn gì để sống – Khoa học 4: Kể tên một số động vật ăn tạp
Bài 63. Động vật ăn gì để sống – Khoa học 4: Kể tên một số động vật ăn tạp
Bài 63 Khoa học lớp 4: Động vật ăn gì để sống.  Nói tên những động vật ăn cỏ, lá cây, quả,.. và những động vật ăn thịt, ăn sâu bọ... Nói tên những động...
Bài 62. Động vật cần gì để sống – Khoa học 4: Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình
Bài 62. Động vật cần gì để sống – Khoa học 4: Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho...
Bài 62 Khoa học lớp 4: Động vật cần gì để sống.  Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào... Mỗi con chuột dưới đây sống trong những điều kiện nào? +Con chuột...
Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật – Khoa học 4 : Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường
Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật – Khoa học 4 : Kể những dấu hiệu bên ngoài của sự trao đổi chất...
Bài 61 Khoa học lớp 4: Trao đổi chất ở thực vật. Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì... Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào...
Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật – Khoa học 4: Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp
Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật – Khoa học 4: Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi...
Bài 60 Khoa học lớp 4: Nhu cầu không khí của thực vật.  Nêu vai trò của không khí đối với thực vật... Nêu vai trò của không khí đối với thực vật +Không khí giúp...
Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật – Khoa học 4: Cây a phát triển tốt nhất, cây cao, lá xanh, nhiều quả, quả to và mọng vì vậy cây được bón đủ chất khoáng
Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật – Khoa học 4: Cây a phát triển tốt nhất, cây cao, lá xanh, nhiều...
Bài 59 Khoa học lớp 4: Nhu cầu chất khoáng của thực vật. Các cây cà chua ở hình b, c, d thiếu chất khoáng gì... Các cây cà chua ở hình b, c, d...

Có thể bạn quan tâm