Bài tập SGK lớp 4

Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài tập SGK lớp 4: Đáp án và gợi ý giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong SGK môn Toán, Tiếng Việt lớp 4, Địa lý, Khoa học, Lịch sử chi tiết và đầy đủ nhất. Trên trang Dethikiemtra.com các em cũng có thể xem thêm đề thi, đề kiểm tra các môn lớp 4 nữa nhé. Chọn môn cần xem:

Extensive reading: Transportation – Family & Friends Special Edittion Grade 4: How would you like to travel to school? Draw your journey and talk about it.
Extensive reading: Transportation – Family & Friends Special Edittion Grade 4: How would you like to travel to school? Draw your journey and talk about it.
Extensive reading: Transportation - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập Extensive reading: Transportation - Family & Friends Special Edittion Grade 4. How would you like to travel to school? Draw your journey and talk about it. 1....
Lesson Five: Skill Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 4: Read again and complete the sentence.
Lesson Five: Skill Time! – Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 4: Read again and complete the sentence.
Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Read again and complete the sentence. Reading 1. Listen, point, and repeat....
Lesson Five: Skills Time! – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Describe what is happening in the pictures below.
Lesson Five: Skills Time! – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Describe what is happening in the pictures below.
Unit 10: In The Park - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Describe what is happening in the pictures below. Reading 1. Listen, point,...
Lesson Five: Skills Time! – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Describe what you can see in the picture below.
Lesson Five: Skills Time! – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Describe what you can see in the picture below.
Unit 12: A Clever Baby! - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Describe what you can see in the picture below. Reading 1. Listen,...
Lesson Four: Phonics – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and chant.
Lesson Four: Phonics – Unit 10 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and chant.
Unit 10: In The Park - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen and chant. 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen Script: dream:...
Lesson Four: Phonics – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 4:  Circle the words with ‘igh . y , and i_e’
Lesson Four: Phonics – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Circle the words with ‘igh . y , and i_e’
Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Circle the words with 'igh . y , and i_e'. 1. Listen,...
Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Read the chant again. Circle the words with ‘ow, oa, and o_e’
Lesson Four: Phonics – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Read the chant again. Circle the words with ‘ow, oa, and o_e’
Unit 12: A Clever Baby! - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Read the chant again. Circle the words with 'ow, oa, and...
Lesson One: Words – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and read.
Lesson One: Words – Unit 11 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and read.
Unit 11: In The Museum - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 11 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen and read. 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen Script: bus:...
Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and read.
Lesson One: Words – Unit 12 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and read.
Unit 12: A Clever Baby! - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson One: Words - Unit 12 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen and read. 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen Script: young:...
Lesson Six – Unit 10 – Family & Special Edition Grade 4: Look at the pictures and say.
Lesson Six – Unit 10 – Family & Special Edition Grade 4: Look at the pictures and say.
Unit 10: In The Park - Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Six - Unit 10 - Family & Friends Special Edition Grade 4. Look at the pictures and say. Listening 1. Listen and write the number. Click...