Bài tập Lịch sử 4

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Lịch sử 4
Bài 29. Tổng kết – Lịch sử 4: Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện,
Bài 29. Tổng kết – Lịch sử 4: Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện,
Bài 29 Lịch sử lớp 4: Tổng kết. Giải bài tập lí thyết trang 70. Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch...
Bài 28. Kinh thành Huế – Lịch sử 4: Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế.
Bài 28. Kinh thành Huế – Lịch sử 4: Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế.
Bài 28 Lịch sử lớp 4: Kinh thành Huế. Giải câu 1, 2 trang 68 . Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế... Bài 1: Dựa vào nội...
Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập – lịch sử 4: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ?
Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập – lịch sử 4: Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ?
Bài 27 Lịch sử lớp 4: Nhà Nguyễn thành lập. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 66 . Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn...
Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung – Lịch sử 4:Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?
Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung – Lịch sử 4:Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?
Bài 26 Lịch sử lớp 4: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 64. "Chiếu khuyến nông ” quy định điều gì... "Chiếu khuyến nông...
Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) – lịch sử 4 : Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh ?
Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) – lịch sử 4 : Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong...
Bài 25 Lịch sử lớ 4: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789). Giải câu 1, 2 trang 63. Dựa vào lược đồ hình 1, em hãy kể lại trận Ngọc Hồi, Đống Đa... Bài 1: Dựa vào lược đồ...
Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) – Lịch sử 4: Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.
Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) – Lịch sử 4: Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến...
Bài 24 Lịch sử lớp 4: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786). Giải câu 1, 2, 3 trang 60. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đê làm gì... Bài 1: Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo...
Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII – Lịch sử 4: Dựa vào lời mô tả của người nước ngoài và bức tranh cổ về Hội An
Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII – Lịch sử 4: Dựa vào lời mô tả của người nước ngoài và bức tranh cổ về Hội...
Bài 23 Lịch sử lớp 4: Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 58 . Dựa vào những đoạn mô tả và bức tranh cổ về cảnh Thăng Long...
Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong – Lịch sử lớp 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?
Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong – Lịch sử lớp 4: Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông...
Bài 22 Lịch sử lớp 4: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 56 . Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả cuộc hành trình của đoàn người...
Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh – Lịch sử 4: Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?
Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh – Lịch sử 4: Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì?
Bài 21 Lich sử lớp 4: Trịnh - Nguyễn phân tranh. Giải câu 1, 2 trang 55 . Do đâu mà vào đầu thế kỉ XVI, nước ta lâm vào thời kì bị chia cắt... Bài 1: Do đâu mà vào...
Bài 20. Ôn tập – Lịch sử 4: Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu ?
Bài 20. Ôn tập – Lịch sử 4: Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có...
Bài 20 Lịch sử lớp 4: Ôn tập. Giải câu 1, 2, 3 trang 53. Buổi đầu độc lập, nhà Lý đóng đô ở đâu ? Tên gọi nước ta ở thời kì đó là gì... Bài 1: Buổi đầu độc...