Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Toán 4: Dấu hiệu chia hết 2,5,3,9

Chương 3 Toán 4: Dấu hiệu chia hết 2,5,3,9

Giải bài 1,2,3,4 trang 104,105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành
Giải bài 1,2,3,4 trang 104,105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành
Luyện tập diện tích hình bình hành: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 104; bài 2,3,4 trang 105 SGK Toán 4. Các em có thể xem lại bài trước Diện tích hình bình hành đã được Dethikiemtra.com đăng tải. Bài 1 trang 104: Hãy...
Bài 1,2,3 trang 104 SGK Toán 4: Diện tích hình bình hành
Bài 1,2,3 trang 104 SGK Toán 4: Diện tích hình bình hành
Diện tích hình bình hành: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3 trang 104 SGK Toán 4 Lý thuyết: Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) S = a x h S là...
Giải bài 1,2,3 trang 102,103 Toán 4: Hình bình hành
Giải bài 1,2,3 trang 102,103 Toán 4: Hình bình hành
Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 102; bài 3 trang 103  Toán 4: Giới thiệu hình bình hành. Hình bình hành (HBH) ABCD có: hai cặp cạnh đối diện; AD và DB; AB và DC. Cạnh AB song song...
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 100,101 SGK Toán 4: Luyện tập Ki-lô-mét vuông
Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 100,101 SGK Toán 4: Luyện tập Ki-lô-mét vuông
Luyện tập Ki-lô-mét vuông Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 100; bài 2,3,4,5 trang 101 SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 530dm2 = …cm2        84600cm2 = …..dm2     10km2 = … m2 13dm2 29cm2 ...
Bài 1,2,3,4 trang 100 Toán 4: Ki-lô-mét vuông
Bài 1,2,3,4 trang 100 Toán 4: Ki-lô-mét vuông
Ki-lô-mét vuông: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Toán 4. Lý thuyết: Ki – lô – mét – vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1km 1 ki – lo- mét...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung tiết 90
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung tiết 90
Luyện tập chung  tiết 90: Dethikiemtra.com hướng dẫn các em giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán  lớp 4. Bài 1: Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766 Số nào chia hết cho...? a)  2: 4568; 2050; 35766 b)...
Bài tập 1,2,3,4 trang 98 Toán 4 tiết 89
Bài tập 1,2,3,4 trang 98 Toán 4 tiết 89
Tiết 89 - Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2,3,4 trang 98 SGK Toán lớp 4. Bài 1: Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816 a) Số nào chia hết cho 3              ...
Toán 4 tiết 87 – Dấu hiệu chia hết cho 3
Toán 4 tiết 87 – Dấu hiệu chia hết cho 3
Dấu hiệu chia hết cho 3 tiết 87: bài 1,2,3,4 sách giáo khoa trang 98 Toán lớp 4. Các số có tổng chữ số chia hết cho 3 thì chiahết cho 3 1. Trong các số sau, số nào chia-hết cho-3? 231; 109;...
Bài tập dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97
Bài tập dấu hiệu chia hết cho 9 trang 97
Dấu hiệu chia hết cho 9: bài 1,2,3,4 trang 97 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết 87. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 . 1. Trong các số sau, số nào chia-hết...
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập tiết 86
Bài 1,2,3 ,4,5 trang 96 SGK Toán 4: Luyện tập tiết 86
Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 5, cho 2: giải bài 1, 2, 3, 4, 5  Toán 4 SGK trang 96 tiết 86 trên Dethikiemtra.com 1.Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355 a) Số nào chia-hết cho 2? ...