Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3,4 trang 104,105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành

Luyện tập diện tích hình bình hành: Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1 trang 104; bài 2,3,4 trang 105 SGK Toán 4.

Các em có thể xem lại bài trước Diện tích hình bình hành đã được Dethikiemtra.com đăng tải.

Bài 1 trang 104: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Hướng dẫn giải bài 1:

Hình chữ nhật ABCD có:

Cạnh AB đối diện với cạnh DC

Cạnh AD đối diện cạnh BC

Hình bình hành EGHK có

Cạnh EK đối diện với cạnh GH

Advertisements (Quảng cáo)

Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Hình tứ giác MNPQ có

Cạnh MQ đối diện với cạnh NP

Cạnh MN đối diện với cạnh QP


Bài 2 trang 105: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy 7cm 14cm 23cm
Chiều cao 16cm 13cm 16cm
Diện tích hình bình hành 7 x 16 = 112(cm2)

Hướng dẫn giải bài 2:

Advertisements (Quảng cáo)

Độ dài đáy 7cm 14cm 23cm
Chiều cao 16cm 13cm 16cm
Diện tích hình bình hành 7 x 16 = 112(cm2) 14 x 130 = 1820(cm2) 23 x 1600 = 36800 (cm2)

Bài 3:  Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm ;   b = 3cm

b )a = 10dm;   b = 5dm

Đáp án:  a) Nếu a = 8cm ;   b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b) Nếu a = 10dm;   b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

(10 + 5) x 2 = 30 (dm)


Bài 4: Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Đáp án:  Diện tích của mảnh đất là:

40 x 25 = 1000 (dm2)

Advertisements (Quảng cáo)