Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3 trang 102,103 Toán 4: Hình bình hành

Đáp án và hướng dẫn giải: bài 1,2 trang 102; bài 3 trang 103  Toán 4: Giới thiệu hình bình hành.

Hình bình hành (HBH) ABCD có: hai cặp cạnh đối diện; AD và DB; AB và DC. Cạnh AB song song với cạnh DC;  Cạnh AD song song với BC. AB = DC và AD = BC.

Kết luận: HBH có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 1. Trong các hình sau hình nào là HìnhBH?

Những hình là hình-bình-hành là: Hình 1, hình 2, hình 5.


Bài 2. Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

Advertisements (Quảng cáo)


AB và DC là hai cạnh đối diện

AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình-bình-hành MNPQ;  trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Advertisements (Quảng cáo)

Hình tứ giác ABCD và h.bìnhhành MNPQ;  trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau


Bài 3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình.bình.hành:

Kết quả sau khi vẽ thêm 2 đoạn thẳng như hình dưới đây:


Giải bài trong sách bài tập bài 1,2,3 riêng bài số 3 các em tự giải nhé.

1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm

2. Cho các hình sau

Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau

Đặc điểm/hình (1) (2) (3) (4) (5)
Có 4 cạnh và 4 góc Không
Có 2 cặp cạnh đối diện song song Không Không
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau Không Không
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau Không Không Không Không
Có ít nhất 1 góc vuông Không Không Không

Advertisements (Quảng cáo)