Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Toán 4 tiết 87 – Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3 tiết 87: bài 1,2,3,4 sách giáo khoa trang 98 Toán lớp 4.

Các số có tổng chữ số chia hết cho 3 thì chiahết cho 3

1. Trong các số sau, số nào chia-hết cho-3? 231; 109; 1872; 8225; 92313.

Trả lời: Các số đó là 231; 1872; 92313


2. Trong các số sau, số nào không chia-hết cho-3?

96; 502; 6823; 55553; 641311

Đáp án là các số: 502; 6823; 55553; 641311


3. Viết ba số có ba chữ số và chia-hết cho-3

Advertisements (Quảng cáo)

Ba số có ba chữ số và chia-hết-cho-3: 405; 114; 282. Ngoài ra các em có thể viết thêm các số có tổng là 3, 6,9,12,15… Ví dụ như  111, 123; 261; 444; 456;…


4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia-hết-cho-3 nhưng không chia hết cho 9?

Đáp án: Số thích hợp chia-hết-cho-3 nhưng không chia hết cho 9: 561; 795; 2235

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp án bài tập trong vở bài tập

1. Số đó là: 540; 3627; 10953.

2. Danh sách số đó là:  610; 7363; 431191.

3. a) 450; 452; 454; 456; 458

b) 450; 453; 456; 459;

c) 450; 455;

d) 450; 459

4. Số thích hợp vào ô trống: 471; 600; 3147; 8340

Đáp án bài 1,2,3,4 vở bài tập

Advertisements (Quảng cáo)