Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Dấu hiệu chia hết cho 5 Toán 4 trang 96 chi tiết

Dấu hiệu chia hết cho 5: Đáp án và lời giải chi tiết bài 1,2,3,4 trang 96 Toán lớp 4.

Các số có chữ số tận cùng là chữ số 0 hoặc 5 thì đều chia hết cho 5

Bài 1. Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553
a) Số nào chia-hết cho-5

b) Số nào không chia-hết cho-5?

Đáp án: a) 35; 660; 3000; 945;  b)  8; 57; 4674; 5553


Bài 2 trang 96 : Viết số chia-hết cho-5 thích hợp vào chỗ chấm:
a) 150 < … < 160
b) 3575 < … < 3585
c) 335; 340; 345; …; …; 360

Đáp án: a) 150 < ..155. < 160
b) 3575 < ..3580.. < 3585
c) 335; 340; 345; .350..; ..355.; 360

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3: Với ba chữ số: 0;5;7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia-hết cho-5

Ta có thể viết được các số sau: 570; 705; 750


Bài 4: Trong các số 35; 8; 57; 660; 3000; 945; 5553

a) Số nào vừa chiahết cho 5 vừa chiahết cho 2

Advertisements (Quảng cáo)

b) Số nào chiahết cho 5 nhưng không chiahết cho 2

Đáp án: a) 660; 3000;  b)  35; 945


Bài tập làm thêm trong sách Vở bài tập, các em tự làm và so kết quả, đáp án dưới đây. Chúc các em học tập tốt nhất.

1. Trong các số 85; 56; 98; 1110; 617; 6714; 9000; 2015; 3430; 1053

a) Chia-hết-cho-5: 85; 1110; 9000; 2015; 3430;
b) Không chia-hết-cho-5: 56; 98; 617; 6714; 1053

2. Viết vào chỗ chấm số chia-hết-cho-5 thích hợp
a) 230 < 235 < 240
b) 4525 < 4530 < 4535
c) 175; 180; 185; 190; 195; 200

3. Với 3 chữ số 5;0;7 hãy viết số có 3 chữ ố chia-hết-cho-5. Mỗi chữ số có cả 3 chữ số đó là: 570; 750; 705.

Nguồn tham khảo trên trang web Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)