Trang Chủ Lớp 3 Đề thi học kì 1 lớp 3

Tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An Thi học kì I Toán lớp 3

Trường Tiểu Học Bình Hòa Hưng

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – MÔN: TOÁN – LỚP 3

NĂM HỌC: 2016-2017

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

160

Một trăm sáu mươi mốt

………………….

…………………………………………………………..

354

…………………………………………………………..

307

Năm trăm năm mươi lăm

………………….

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = …                          700 – 400 = …

500 + 40 = …                            540 – 500 = …

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

Advertisements (Quảng cáo)

35 x 2                            205 x 4                                   396 : 3

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

256 + 125                      417 + 168                                541 – 127

Bài 6. Số?

8hm = … m                         8m = … dm

3dm = … m                         4dm = … mm

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 7. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

Góc vuông: ………………………….

Góc không vuông: ……………………

Bài 8: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?


Hướng dẫn chấm đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 3

Bài 1: 1 điểm (Viết hoặc đọc đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 2: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 3: 1 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm)

Bài 4: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 5: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 6: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 7: 1 điểm (Làm đúng mỗi yêu cầu được 0,5 điểm)

Bài 8: (2 điểm)

Bài toán giải bằng hai phép tính. Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 0,75 điểm. Viết đúng đáp số được 0,5 điểm. Nếu sai lời giải hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm.

Advertisements (Quảng cáo)