Trang Chủ Lớp 7 Khảo sát chất lượng lớp 7

Đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 trường PTDTBT THCS Nậm Khao 2019: Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AM = 6cm, AB = 16cm. Tính MB?

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau thử sức với đề thi đánh giá chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 năm học 2019 – 2020 trường PTDTBT THCS Nậm Khao – có đáp án chi tiết.

Câu 1 ( 2 điểm ): Tìm ƯCLN của 56 và 140

Câu 2 ( 2 điểm ): Tìm x, biết:

a,  x − 2 = −6

b,  2x + 3 = x + 4

Câu 3 ( 3 điểm ): Tính giá trị biểu thức sau một cách hợp lí

A = 7/19· 8/11 + 7/19 · 3/11 + 12/19

Câu 4 ( 3 điểm ): Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết AM = 6cm, AB = 16cm. Tính MB?

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Toán lớp 7 trường PTDTBT THCS Nậm Khao 2019

Câu Đáp án Điểm

thành phần

Điểm toàn bài
1 Tìm ƯCLN của 56 và 140

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

56 = 2.2.2.7 = 23.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

Bước 2: Chọn ra thừa số nguyên tố chung, đó là: 2, 7

Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố chung lấy với số mũ nhỏ nhất

ƯCLN(56,140) = 22.7 = 28

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

2,0 điểm
2 a,  x − 2 = −6

x = −6 + 2

x = −4

b,  2x + 3 = x + 4

2x − x = 4 − 3

x = 1

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

0,5 điểm

2,0 điểm
3 A = 7/19 · 8/11 + 7/19 · 3/11 + 12/19

=7/19 ·( 8/11 + 3/11 ) + 12/19

=7/19 . 11/11 + 12/19

= 7/19 + 12/19

= 19/19 = 1

Vậy A =  1

 

 

1,0 điểm

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

0,5điểm

 

0,5điểm

3,0 điểm
4 Vì M nằm giữa A và B nên:

AM + MB = AB

Thay AM = 6cm, AB = 16cm, ta có:

6 cm + MB = 16 cm

MB = 16 − 6 (cm)

MB = 10 cm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

3,0

điểm