Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 trường Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2016-2017

Đề thi kiểm tra chất lượng học kì 1 lớp 7 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội năm học 2016-2017. Đề gồm 6 bài tập, thang điểm 10. 

Phòng GD-ĐT Cầu Giấy

Trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1

Môn Toán 7

Thời gian 90 phút.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: (2đ) Tính hợp lý nếu có thể:

bai1_hocki1_lop7

Bài 2: (1đ) Tìm x biết:

Advertisements (Quảng cáo)

  1. |x-1| – 3/12 = (-1/2)2
  2. (-0.2)x = 1/25

Bài 3: (1.5đ) Cho hàm số y = f(x) = -2/3 x (d)

  1. Trong các điểm sau: A(1;-3/2); B(-3,2) điểm nào thuộc đồ thị hàm số (d)? Vì sao?
  2. Vẽ đồ thị hàm số (d) trên trục hệ tọa độ Oxy

Bài 4: (1.5đ) Ba lớp 7A,7B,7C trồng được 1020 cây. Biết rằng số câu lớp 7B trồng được 8/9 số cây lớp 7A, số cây lớp 7C trồng được bằng 17/16 số cây lớp 7
B.Tính số cây trồng được cuar mỗi lớp.

Bài 5: (3đ) Cho Δ ABC có AB=AC, M là trung điểm BC.

  1. Chứng minh Δ AMB = Δ AMC
  2. Từ M kẻ ME ⊥ AB (E ∈ AB). MF ⊥ AC (M ∈ AC) Chứng minh AE =AF
  3. Chứng minh EF//BC
  4. Từ B kẻ đường thẳng ⊥ AB, từ C kẻ đường thẳng ⊥ AC, hai đường thẳng này cắt nhau tại N. Chứng minh A,M,N thẳng hàng.

Bài 6: (0.5đ) cho a,b,x,x,y,z # 0 thỏa mãnbai6_hocki1_lop7Chứng minh rằng

bai6_chungminh_hocki1_lop7

——— Hết ———-

Họ và tên HS………………….. Lớp……………..

Cùng thử sức và để lại đáp án, trao đổi bình luận với các bạn dưới box bình luận nhé.

Advertisements (Quảng cáo)