Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Văn – Phòng GD Tĩnh Gia 2018: Qua bài thơ Bánh trôi nước  em  viết 1 đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) : cảm nghĩ của mình về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ? 

Các em cùng tham khảo đề chất lượng học kì 1 môn Văn lớp 7 năm học 2018 – 2019 của phòng giáo dục Tĩnh Gia.

I-ĐỌC HIỂU.(3 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

BÁNH TRÔI NƯỚC

 Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

                          Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Advertisements (Quảng cáo)

                          Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Câu 1.(0.5 điểm). Bài thơ trên làm theo thể thơ gì?

Câu 2.(0.5 điểm). Ai là tác giả của bài thơ?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 3.(1 điểm).Tìm đại từ trong bài thơ? cho biết đại từ đó thuộc loại nào?

Câu 4.(1 điểm),  Tìm 2 quan hệ từ có trong bài thơ trên.

II-TẬP LÀM VĂN.(7 điểm)

Câu 1.(2 điểm).  Qua bài thơ Bánh trôi nước  em  viết 1 đoạn văn ngắn (5 đến 7 dòng) : cảm nghĩ của mình về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ?

Câu 2.(5 điểm). Cảm nghĩ về một người thân của em.

Advertisements (Quảng cáo)