Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7: Chép lại chính xác bài thơ “Cảnh Khuya”?

CHIA SẺ

Chép lại chính xác bài thơ “Cảnh Khuya”?; Cảm Nghĩ Về bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan … trong Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài

Phần I (4 điểm)

Câu 1. Chép lại chính xác bài thơ “Cảnh Khuya”? (1 điểm)

Câu 2.Bài thơ trên do ai sáng tác? Ở đâu?Vào năm Nào(1 điểm)

Câu 3.Từ đồng nghĩa là gì ? cho VD (1 điểm)

Câu 4 Cho đoạn Thơ sau:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn  Bảy nổi ba chìm[1] với nước non  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn  Mà em vẫn giữ tấm lòng son[2]

Trích: ……………………………….., (2 điểm)

a, Điền vào chỗ trống tên tác giả

b, Nêu nghệ thuật & nội dung bài thơ Bánh trôi nước

Phần II (5 điểm): Cảm Nghĩ Về bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.