Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5

Đề ôn tập hè lớp 5 toán Tuần 4

CHIA SẺ

Đề ôn tập hè lớp 5 Toán Tuần 4

Môn toán: Ôn tập về nhân chia phân số (tiếp)

Bài 1:  Tính:

bai1Bài 2: Tính:

bai2

Bài 3: Tìm X:

bai3

Bài 4: Tính nhanh:

bai4_tinhnhanh

Bài 5: Tìm số tự nhiên X, biết:

bai5

Ôn tập về đổi các đơn vị đo

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

129 m =….dm   ;      4km 47m =…..m        5030m=…..km….m

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

8 yến = …kg        15 yến 6kg = …kg        4 tạ 3 yến = ….. kg     7 tạ 7kg = …. kg

4 tấn =. …kg                6 tấn 5 tạ =…kg           8 tấn 55kg = …kg          yến = ….kg

Bài 3.Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Năm   857 1010 1954  2005
Thế kỉ

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)8 phút = … giây         ;  9 giờ 5 phút =….  phút  ;        5 phút 12 giây = … giây

4 thế kỉ = … năm         ;  5 thế kỉ 16 năm =…năm ;      7 thế kỉ 5 năm = … năm

bai4_doigiophutBài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

59m2 = … dm2     2700 dm2 =…  m2                  45m237dm2 =…  dm2     170 000 cm2 =…  m2

4km2 = … m2       4 000 000 m2 =… km2      15km2 =…  m2               50 000 000 cm2 =…  m2

Bài 6:   Có một kho chứa xăng. Lần dầu người ta lấy ra 32850 lít xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56200 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng ?

Ôn dạng toán trung bình cộng, toán tổng – hiệu

Bài 1: Lớp 5A quyên góp được 33 quyển vở, lớp 4B quyên góp được 28 quyển vở, lớp 4C quyên góp được nhiều hơn lớp 4B 7 quyển vở. Hỏi trung bình mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Bài 2: Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 48km. Trong 2 giờ sau, mỗi giờ đi được 42km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô – mét?

Bài 3: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số, số lớn hơn số bé 52 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 4: Cô Vân và cô Hòa mua chung một mảnh vải giá 90 000 đồng, cô Vân phải trả cho cửa hàng nhiều hơn cô Hòa 15 000 đồng. Hỏi mỗi người phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m, chiều dài hơn chiều rộng 54dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.