Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5

Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 2 năm 2015

CHIA SẺ

 Đề ôn tập hè lớp 5 môn Toán Tuần 2 năm 2015

Bài 1 : Rút gọn các phân số sau:

rut-gon-phan-so-lop5

Bài 2:  Quy đồng mẫu số các phân số:

bai2_quydongmauso

Bài 3:  So sánh các phân số sau:

bai3_sosanhcacphanso

Bài 4:     Không quy đồng mẫu số các phân số, hãy so sánh các phân số và giải thích cách làm.

sosanhcacphanso

bai56

Bài 7: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn:

bai7

Bài 8 :   Tìm số tự nhiên x khác 0 sao cho :

bai8