Trang Chủ Lớp 3 Đề kiểm tra lớp 3

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4)

CHIA SẺ

Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4) có đáp án

Bài 1: Ghép 4 tiếng sau thành 8 từ ghép thích hợp:

xanh, tươi, tốt, thắm (ví dụ : xanh tươi)

Bài 2:  Tìm 2 từ gần nghĩa, cùng nghĩa, trái nghĩa với từ : chăm chỉ

– Nêu cảm nghĩ của em?

Bài 3:  Tìm từ có âm dầu l hay n điền vào chỗ trống để tạo thành cụm từ thích hợp:

Nước chảy l….l….

Chữ viết n….n….

Ngôi sao l…..l…..

Tinh thần n……n……

Bài 4: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trốngtrong từng câu dưới đây để tạo thành hình ảnh so sánh:

a/ Mảnh trăng lưỡi liềm lơ lững giữa trời như………………………

b/ Dòng sông mùa lũ cuồn cuộn chảy như…………………………..

c/ Những giọt sương sớm long lanh như…………………………………

d/ Tiếng ve đồng loạt cất lên như………………………………………..

Câu 5:  Em có một người bạn thân ở nông thôn (hoặc thành phố). Hãy viết thư giới thiệu vẻ đáng yêu của thành phố (hoặc làng quê) nơi em ở để thuyết phục bạn đến thăm.

ĐÁP ÁN Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Việt (Đề số 4)

Bài3: Điền đúng

Nước chảy lênh láng

Chữ viết nắn nót

Ngôi sao lấp lánh

Tinh thần nao núng

Bài  4

a/ ……………………như canh diều đang bay.

b/……………………như những con ngựa tung bờm phi nước đại.

c/……………………như những hạt ngọc.

d/……………………như một dàn đồng ca.