Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ

Đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu cho một bảng thống kê: giải bài 1 trang 173, 2 trang 174, 3 trang 175.

Bài 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm Cây xanh trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

SỐ CÂY DO NHÓM CÂY XANH TRỒNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Dựa vào biểuđồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Có 5 học-sinh trồng cây:

– Lan: 3 cây; Hoa: 2 cây; Liên: 5 cây; Mai: 8 cây; Dũng: 4 cây.

b) Bạn hoa trồng-được ít cây nhất .

c) Bạn Mai trồng-được nhiều cây nhất.

d) Bạn Liên, bạn Mai trồngđược nhiều cây hơn bạn Dũng.

Advertisements (Quảng cáo)

e) Bạn Lan, bạn Hoa, bạn Dũng trồng được ít cây hơn bạn Liên.


Bài 2 trang 174: a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌCSINH LỚP 5A

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

Advertisements (Quảng cáo)

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌCSINH LỚP 5A

 a) Bổ sung kết quả vào ô trống:

b)  Từ dữ liệu ta vẽ được biểu đồ sau:


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 họcsinh:

Họcsinh (HS) không thích bóng đá có khoảng:

A. 5HS.

B. 9HS.

C. 25HS.

D. 20HS.

Khoanh vào chữ C. 25HS

Advertisements (Quảng cáo)