Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3,4 trang 141,142 Toán 5 tiết 133 Luyện tập

CHIA SẺ

Tiết 133 – Đáp án bài 1,2 trang 141; bài 3,4 trang 142 SGK Toán 5: Luyện tập tính quãng đường chuyển động đều.

1. Tính độ dài quãng đường với đơn vị là ki-lô-mét rồi viết vào ô trống:

v 32,5km/giờ 210m/phút 36km/h
t 4 giờ 7 phút 40 phút = 2/3 giờ
s  130km  1470m=1,47km 24km

Bài 2. Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng-đường AB.

Thời gian đi của ô tô là: 12 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

4 giờ 45 phút = 4,75 giờ.

Độ dài quãng-đường AB là: 46 x 4,75 = 218,5 (km)

Đáp số: 218,5 km.


Bài 3. Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng-đường bay được của ong mật trong 15 phút.

15 phút = 0,25 giờ.

Quãng-đường bay được của ong mật là:8 x 0,25 = 2 (km).

Đáp số: 2km.


Bài 4 trang 142Toán 5: Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính Q.đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

1 phút 15 giây = 75 giây

Q.đường di chuyển của  kăng-gu-ru là: 14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.


Hướng dẫn làm bài trong vở bài tập tiết 133:

1. Tính Q.Đường rồi viết vào ô trống

V 54 km/giờ 12,6 km/giờ 44 km/giờ 82,5 km/giờ
t 2 giờ 30 phút 1,25 giờ 1 3/4giờ

 

90 phút
s (km) 135km 15,75km 77km 123,75km

2. Một người đi xe máy từ 7 giờ 42 phút đến 11 giò’ 18 phút với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính Qđường người đó đi được.

Đáp án 31,5 km.