Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 141 Toán 5 tiết 132: Quãng đường

CHIA SẺ

Tiết 132 – Giải bài 1,2,3 trang 141 SGK Toán 5 Biết cách tính quãng đường (S) đi và giải các bài toán của một chuyển động đều. Ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Ta có: s = v x t


Bài 1. Một ca nô đi với vận tốc 15,2km/giờ. Tính quãng-đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Quãng-đường đi được của ca nô trong 3 giờ là: 15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số: 45,6km.


2. Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Cách 1: Ta có: 15 phút = 0,25 giờ

Quãng-đường đi được của xe đạp là: 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Cách 2. Ta có: 1 giờ = 60 phút

Quãng-đường đi được của xe đạp là: 12,6 : 60 x 15 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.


Bài 3 trang 141: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài Quãng.đường AB.

 Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ – 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ.

Độ dài Quãng.đường AB là : 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112km.


Giải bài tập trong vở bài tập:

1. Một ôtô đi trong 3 giờ với vận tốc 46,5 km/giờ. Tính Q.đường ôtô đi.

2. Một người đi xe máy với vận tốc 36 km/giờ trong 1 giờ 45 phút. Tính Q.đường người đó đi được.

3.Vận tốc của một máy bay là 800 km/giờ. Tính Q.đường máy bay đã bay được trong 2 giờ 15phút

4. Một ôtô khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính Q.đường ô tô đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

Giải: 45 phút = 0,75 giờ Thời gian ô tô tới địa điểm trả hàng là:

17 giờ – 6 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút = 10,5 giờ Thời gian thực ô tô đi là:

giờ – 0,75 giờ = 9,75 giờ Q.Đường ô tô đi được là:

42 X 9,75 = 409,5 (km)