Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian

CHIA SẺ

Trừ số đo thời gian – Toán 5 trang 133. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 133 SGK Toán 5: Trừ số đo thời gian

Ôn lại lý thuyết và bài tập mẫu:

Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 15 giờ 55 phút – 13 giờ 10 phút = 2 giờ 45 phút.


Bài 1: Tính:

a) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây;

b) 54 phút 21 giây – 21 phút 34 giây;

c) 22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút;

Đáp án bài 1:

Đáp số: a) 08 giờ 13 phút;

b) 32 phút 47 giây,

c) 9 giờ 40 phút.


Bài 2 trang 133: Tính:

a) 23 ngày 12 giờ – 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ – 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng;

Đáp số: a) 20 ngày 4 giờ; b) 10 ngày 22 giờ; c) 4 năm 8 tháng

Dap so cau a

Giải câu b,c


Bài 3 trang 133 Toán 5: Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn: Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

(8 giờ 30 phút – 6 giờ 45 phút) – 15 phút = 1 giờ 30 phút

Đáp số: 1 giờ 30 phút .