Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán 5: Mét khối

Bài Mét khối – Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 118 .

Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối.

– Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m.

Mét khối viết tắt là m3 .

– Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương cạnh 1dm.

Ta có: 1m3 = 1000dm3

1m3 = 1 000 000 cm3 (= 100 x 100 x 100)

b) Nhận xét:

– Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1/1000 đơn vị lớn hơn tiếp liền.


Bài 1: a) Đọc các số đo sau:

15m3;         205m3 ;             25/100m3;    0,911m3

b) Đọc các số đo thể tích:

Advertisements (Quảng cáo)

Bảy nghìn hai trăm mét khối;

Bốn trăm mét khối;

Một phần tám mét khối;

Không phẩy không năm mét khối;

Giải bài 1: a) 15m3: Mười lăm mét khối.

205m3: Hai trăm linh năm mét khối.

25/100 m3: Hai mươi phần trăm mét khối.

0,911m3: Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200m3

Bốn trăm mét khối: 400m3

Một phần tám mét khối: 1/8m3

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m3


Bài 2 trang 118 Toán 5: a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét khối:

1m3;           5,216m3;              13,8m3;              0,22m3

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3;               1,96dm3;
1/4 dm3;              19,54dm3.

Hướng dẫn bài 2:

a) 

b)

1dm3 = 1000cm3                         1,969dm3 = 1969cm3
1/4 dm3= 250000cm3                        19,54m3 = 19540000cm3


Bài 3 trang 118: Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5dm, chiều rộng 3dm và chiều cao 2dm. Hỏi có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1dmđể đầy cái hộp đó.

Hướng dẫn: Sau khi xếp đáy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3

Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

5 x 3 = 15 (hình)

Số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 (hình)

Đáp số: 30 hình

Advertisements (Quảng cáo)