Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 135 SGK Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số

CHIA SẺ

Nhân số đo thời gian với một số –  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 135  Toán 5: Nhân số đo thời gian với một số

Mỗi buổi sáng Hồng học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hồng học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hồng học ở trường bao nhiêu thời gian ?

Ta phải thực hiện phép nhân:

3 giờ 15 phút x 5 = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

(75 phút = 1 giờ 15 phút)

Vậy : 3 giờ 15 phút = 16 giờ 15 phút.


 Bài 1: Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3

4 giờ 23 phút x 4

12 phút 25 giây x 5

b) 4,1 giờ x 6

3,4 phút x 4

9,5 giây x 3

Đáp án: a) 9 giờ 36 phút; 16 giờ 92 phút hay 17 giờ 32 phút;  60 phút 125 giây hay 62 phút 5 giây;

Đáp án câu 1a

b) 4,1 giờ x 6 = 24,6 giờ.

3,4 phút x 4 = 13,6 phút.

9,5 giây x 3 = 28,5 giây.


Bài 2 trang 135: Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lần ?

Đáp án: Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là:

1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây.

Đáp số:  4 phút 15 giây.