Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 136 Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số

CHIA SẺ

Chia số đo thời gian cho một số – Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 136 SGK Toán 5: Chia số đo thời gian cho một số

Trước khi làm bài, các em xem ví dụ dưới đây:

Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?

Ta phải thực hiện phép chia:

7 giờ 40 phút = ?

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy 7 giờ 40 phút = 1 giờ 55 phút.


Bài 1: Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4 ;               b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;                 d) 18,6 phút : 6.

Đáp số:

a) 24 phút 12 giây : 4  = 6 phút 3 giây;

b) 35 giờ 40 phút : 5 = 7 giờ 8 phút;

c) 10 giờ 48 phút : 9 =    1 giờ 12 phút

d) 18,6 phút : 6 = 3,1 phút.

Giải chi tiết:


Bài 2 trang 136 Toán 5: Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian ?

Đáp án: Thời gian người thợ làm được 3 dụng cụ là:

12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút.

Trung bình người đó làm 1 dụng cụ trong thời gian :

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút.

Đáp số: 1 giờ 30 phút.