Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Toán 4 trang 118 – Luyện tập chung tiết 116

Luyện tập chung về rút gọn, quy đồng mẫu số, phân số bằng nhau. Giải bài 1, 2, 3, 4 Toán 4 trang 118 sgk tiết 116.

Bài 1: Rút gọn các phân số: 12/30; 20/45; 28/10; 34/51

Ta có:

12/30 = 12:6 / 30:6 = 2/5

20/45 = 20:5 / 45:5 = 4/9

28/70 = 28 : 14 / 70 : 14 = 2/5

34/51= 34:17/ 51:17 = 2/3

Nhận xét: Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác. Ở trường hợp cuối có thể suy nghĩ để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau :

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34 : 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51 : 17 = 3 …

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Trong các phân-số đã cho dưới đây, phân-số nào bằng 2/9

5/18; 6/27; 14/63; 10/36

Giải: 5/18 là phân số tối giản không rút gọn được.

6/27 = (6:3)/(27:3) = 2/9

14/63 = 14:7 / 63 : 7 = 2/9;  10/36= 10: 2 / 36 : 2 = 5/18

Vậy các phânsố : 6/27 và 14/63 bằng 2/9.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3. Quy đồng mẫu số các phânsố:

a) 4/3 và 5/8

b) 4/5 và 5/9

c) 4/9 và 7/12

d) 1/2; 2/3 và 7/12

 Đáp số:a)  32/24 và 15/24;

b) 36/45 và 25/45

c) 16/36 và 21/36

d) 6/12; 8/12 và 7/12 giữ nguyên

Ảnh kết quả bài 3 các bước giải


Bài 4: Nhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu?

Nhóm b là nhóm có số ngôi sao được tô màu đúng theo yêu cầu của đề bài.


Bài làm thêm các em tham khảo nhé: Khoanh vào trước câu trả lời đúng
a)
Phân.số chỉ phần tô đậm của hình trên là:
A. 2/3;             B. 3/2;                C. 2/5;           D. 3/5

b) Trong các phân.số 4/20; 6/28; 14/63; 12/51 phân.số bằng 2/9
A. 4/20;            B. 6/28;            C. 14/63;        D. 12/51

Advertisements (Quảng cáo)