Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Giải bài 1,2,3,4 trang 143,144 SGK Toán 4: Luyện tập hình thoi

Luyện tập hình thoi: bài 1,2,3 trang 143; bài 4 SGK trang 144 Toán 4 tiết 135 chương IV.

Bài 1: Tính diện tích hìnhthoi biết:

a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm

Giải: a) Diện-tích hình-thoi là:

b) Ta có: 7dm = 70cm

Diện tích-hìnhthoi là:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 trang 143: Một miếng kính hình-thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miêng kính đó.

Giải: Diện tích miếng kính hìnhthoi cần tim là:

(14 x 10) : 2 = 70(cm)

Đáp số: 70(cm)


Bài 3: Cho bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hãy xếp 4 hình tam giác dó thành một hình.thoi như hình dưới đây

b) Tính diện tích hình thoi

HD a) Các em có thể xếp như sau: 

Đường chéo thứ nhất của hình-thoi bằng :  2 x 2 = 4 (cm)

Đường chéo thứ hai của hình-thoi bằng : 3 x 2 = 6 (cm)

b) Diện tích của hình-thoi là : (4 x 6) : 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12(cm)


Bài 4: Thực hành: Gấp tờ giấy hình.thoi để kiểm tra các đặc điểm sau đây của hình.thoi:

  • Bốn cạnh đều bằng nhau
  • Hai đường chéo vuông góc với nhau
  • Hai đường chép cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Các em xem kỹ hình vẽ trong sách giáo khoa và làm theo để thấy được các đặc điểm trên của hìnhthoi.

Advertisements (Quảng cáo)