Trang Chủ Lớp 4 Bài tập SGK lớp 4

Luyện tập chung Toán 4 tiết 132 (Bài trang 139)

Luyện tập chung (tiếp theo): bài 1,2,3,4 trang 139 SGK tiết 132 Toán 4.

Bài 1: Cho các phân số:

3/5; 5/6;  25/30; 9/15; 10/12; 6/10.

a) Rút gọn các phân số trên;

b) Cho biết trong các phân số trên những phân số nào bằng nhau:

Đáp án: a) Rút gọn phân số được kết quả như sau:

b) Các phân số bằng nhau là:

3/5 = 9/15 = 6/10;            5/6 = 25/30 = 10/12


Bài 2: Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều 4 tổ. Hỏi:

Advertisements (Quảng cáo)

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Lời giải: a)  3 tổ chiếm số phần số học sinh của lớp là: 3/4

b) 3 tổ có số học sinh là:

32 x 3/4 = 24 (học sinh)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3 trang 139: Quảng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

Anh Hải đi được số ki-lô-mét là:

15 x 2/3 = 10 (km)

Anh Hải còn phải đi tiếp số ki-lô-mét nữa thì đến thị xã là:

15 – 10 = 5 (km)

Đáp số: 5km


Bài 4 trang 139: Có một kho chứa xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng  1/3 lần đầu thì trong kho còn lại 56 200l xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?

Lần sau lấy ra số lít xăng là:

32850 x 1/3 = 10950 (l)

Tổng hai lần lấy số lít xăng trong kho là:

32850 + 10950 = 43800 (lít)

Lúc đầu trong kho có số lít xăng là:

43800 + 56200 = 100000 (lít)

Đáp số: 100000 kg

Advertisements (Quảng cáo)